ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE ΤΡΙΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Στην περιοχή ακάθαρτων συλλέγονται για να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία όλων των χειρουργικών εργαλείων.
Τα σωστά αξεσουάρ πλύσης είναι σημαντικά για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας των ευαίσθητων οργάνων και του αναισθητικού εξοπλισμού.
Μετά από οπτικό έλεγχο, τα ακάθαρτα αντικείμενα τοποθετούνται κατευθείαν στα κάνιστρα για να φορτωθούν στα πλυντήρια-απολυμαντές. Τα εργαλεία μπορούν επίσης να καθαριστούν χειροκίνητα με πιστόλια ψεκασμού νερού και αέρα ή να καθαριστούν με υπερήχους, πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο-απολυμαντή.

Η Hospitecnica προσφέρει μια ευρεία γκάμα πλυντηρίων-απολυμαντών του οίκου Getinge, με μία ή δύο θύρες, γνωστά για τον ανώτερο καθαρισμό και την απολύμανση που προσφέρουν. Όλα τα μοντέλα προσφέρουν εξαιρετική χωρητικότητα φόρτωσης στις μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις.
Κατά την έξοδο από το πλυντήριο-απολυμαντή, τα καθαρά (αλλά όχι αποστειρωμένα) προϊόντα εισέρχονται στην καθαρή ζώνη για διαλογή, επιθεώρηση και συσκευασία. Για αυτές τις εργασίες, η Getinge διαθέτει μια πλήρη γκάμα πρακτικού και εύχρηστου εξοπλισμού που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις και δυνατότητες.

Η HOSPITECNΙCA προσφέρει κλιβάνους αποστείρωσης Getinge για κάθε εφαρμογή εντός του νοσοκομείου. Όλοι έχουν σχεδιαστεί με υψηλή χωρητικότητα σε πολύ συμπαγείς μορφές, διατηρώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού στο ελάχιστο. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία κλιβάνων αποστείρωσης σε κατάλληλα μεγέθη και μοντέλα, ανάλογα με τον όγκο και τον τύπο των προϊόντων.
Τα αποστειρωμένα προϊόντα αποθηκεύονται σε ράφια ή σε καρότσια αποθήκευσης και διανομής για περαιτέρω μεταφορά εντός του νοσοκομείου. Η Hospitecnica προμηθεύει διάφορα είδη καροτσιών φόρτωσης ή διανομής του οίκου Getinge που μπορεί να χρειαστείτε.

Γνωρίστε μας

Εταιρεία

Λύσεις

Επικοινωνία