Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 με ειδίκευση στον χώρο της αποστείρωσης Νοσοκομείων.
Μετά από παρουσία 30 ετών στο χώρο, έχει αποκτήσει καλή φήμη ως αξιόπιστη προμηθεύτρια εταιρεία εξοπλισμού Κεντρικής Απολύμανσης Αποστείρωσης και εξοπλισμού χειρουργείων και ανταλλακτικών στην Ελληνική Νοσοκομειακή Αγορά.

Από το 1998 η εταιρεία HOSPITECNICA είναι ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων αποστείρωσης απολύμανσης του οίκου GETINGE στην Ελλάδα.

Η εταιρία HOSPITECNICA είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων απολύμανσης και αποστείρωσης. Επίσης, πρόσφατα πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2015 σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και κατά ISO 45001:2018 για τα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της εταιρείας.

Με εξοπλισμό εγκατεστημένο σε περισσότερες από 100 χώρες γεφυρώνοντας πέντε ηπείρους, η GETINGE είναι ο πιο μεγάλος παγκόσμιος εξαγωγέας πλυντηρίων – απολυμαντών και κλιβάνων για Νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες και εργαστήρια.

Η παγκόσμια επιτυχία της GETINGE με πλήρως σχεδιασμένα υψηλής ποιότητας συστήματα, αποδίδεται στην αφοσίωση να παραδίδει με συνέπεια εξοπλισμό που είναι ανώτερος σε:

  • Σχεδιασμό
  • Αξιόπιστη εκτέλεση
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Εργονομία
  • Περιβαλλοντολογικές μελέτες
  • Ικανοποίηση πελατών

Τεχνική Υποστήριξη:

Η Εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο συνεργείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για εγκαταστάσεις και συντηρήσεις εξοπλισμού Κεντρικής Αποστείρωσης σε όλη την Ελλάδα.Οι Τεχνικοί της Εταιρείας μας είναι εκπαιδευμένοι από την Ακαδημία του κατασκευαστικού Οίκου GETINGE και διαθέτουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Μετέχουν σε ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ανταλλακτικά:

Η Εταιρεία μας διαθέτει σε στοκ για άμεση παράδοση όλα σχεδόν τα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα του εξοπλισμού του Οίκου GETINGE. Όσα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν σε στοκ η παράδοση γίνεται γρήγορα εντός 24 ωρών μέσω κέντρου LOGISTICS της GETINGE στην Ολλανδία. Τα γνήσια ανταλλακτικά εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας και ότι τα μηχανήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Τμήμα Μελετών:

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προτείνει τη βέλτιστη λύση για κάθε νέα ανάγκη του πελάτη σε εξοπλισμό μεμονωμένου μηχανήματος ή και σχεδιασμό πλήρους εξοπλισμού Κεντρικής Αποστείρωσης.